Stacje gazowe

Stacja gazowe oraz stacje redukcyjno – pomiarowe służą do uzdatniania, redukcji, rozdziału oraz pomiaru parametrów gazu. Są one częścią zintegrowanego systemu przesyłu i dystrybucji.

System przesyłowy gazu to gazociągi oraz stacje gazowe wysokich ciśnień pełniące rolę sieci szkieletowej. System dystrybucyjny to gazociągi oraz stacje gazowe wysokich, średnich i niskich ciśnień, pełniące rolę lokalnych źródeł zasilania mniejszych obszarów.

 

Rozróżniamy dwa rodzaje stacji ze względu na stopień redukcji ciśnienia gazu:

  • stacje redukcyjne I° – stacje wysokiego ciśnienia zasilające sieci gazowe średniego ciśnienia,
  • stacje redukcyjne II° – stacje średniego ciśnienia zasilające sieci gazowe niskiego ciśnienia.

 

Stacje gazowe dzielimy na kilka grup w zależności od pełnionych funkcji:

  • stacje redukcyjne – stacja gazowa przeznaczona do redukcji ciśnienia gazu wraz z zainstalowanymi zabezpieczeniami przed wzrostem i spadkiem ciśnienia,
  • stacje pomiarowe – stacje gazu przeznaczone do pomiarów strumienia objętości, masy lub energii gazu,
  • stacje redukcyjno – pomiarowe – stacje gazu pełniące rolę stacji redukcyjnych oraz pomiarowych,
  • stacje redukcji gazu na przyłączu – stacja gazu, której wejściem jest przyłącze o odpowiednich parametrach.

 

W przypadku ciśnienia zasilania przyłącza w zakresie 0,01MPa do 0,5MPa oraz strumienia objętości gazu Qmax≤60m3/h – instalacja nazywana jest „punktem redukcyjnym” lub „punktem redukcyjno – pomiarowym” w przypadku zainstalowania urządzenia pomiarowego.

 

Złóż zamówienie